Algemene voorwaarden en cookiebeleid

Algemene voorwaarden

Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Ik: de gebruiker van de algemene voorwaarden, Loes Madern, eigenaar van Loes Madern Massage, gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71126651

Jij: ook wel de cliënt of deelnemer genoemd.

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van mij, Loes Madern Massage, en alle diensten die ik middels deze websites verricht. Dit betreft onder andere mijn 1-op-1-programma’s, doula-begeleiding en workshops. Door deze websites te gebruiken en diensten af te nemen stem je in met deze algemene voorwaarden en het cookiebeleid. Ik behoud mij het recht deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen en/of te wijzigen.

Uitvoering van de overeenkomst
Jij mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Ik zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Ik heb een inspanningsverplichting richting jou, nooit een resultaatverplichting.

Betaling
Bij het eerste contact of via de website, word jij op de hoogte gesteld van het dan geldende tarief van de gewenste dienst. Tevens wordt in dit contact de betalingswijze vermeld. Voor alle diensten geldt dat deze voorafgaand aan de dienst zijn voldaan of een eerste overeengekomen betaaltermijn is voldaan op bankrekeningnummer NL65BUNQ2206114224 t.n.v. Loes Madern Massage te Den Haag. Jij ontvangt daarvoor bij betaling voorafgaand aan de te leveren dienst een factuur (voor annulering zie terugtrekking en restitutie). Wanneer betaling heeft plaatsgevonden, kan met een dienst/programma gestart worden.

Reiskosten en eventuele parkeerkosten worden apart berekend en apart vermeld op de factuur.

Annulering en restitutie
Annulering voor één van mijn diensten moet schriftelijk of per e-mail (info@loesmadern.nl)  gemeld worden bij mij. Jij behoudt het recht om binnen vijf werkdagen na aanmelding deze weer in te trekken.

Voor gemaakte afspraken geldt het volgende:

  • Voor afspraken die binnen een individueel programma vallen, geldt dat er tot 48 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos een nieuwe afspraak gemaakt kan worden. Bij afzegging binnen 48 uur, kan geen aanspraak gedaan worden op de afspraak en vervalt de afspraak derhalve.
  • Voor een training of workshop geldt dat bij annulering langer dan twee weken voor aanvang van de activiteit, restitutie van het betaalde bedrag plaatsvindt. Bij annulering daarna wordt 50% in rekening gebracht en bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de activiteit, blijft het gehele bedrag verschuldigd.
  • Bij voortijdig stoppen – na aanvang – op eigen verzoek, is er geen restitutie van het deelname tarief mogelijk. Ook niet als gekozen is voor een termijnbetaling.
    • Voor de programma’s Van Zwangerschap naar Moederschap en Van Zwangerschap naar Moederschap extra geldt tevens het volgende: mocht je zwangerschap onverhoopt eerder afgebroken worden, dan heb je recht op restitutie van een evenredig deel van het bedrag.
    • Voor mijn diensten als doula geldt tevens het volgende: Indien je mij op tijd waarschuwt op de manier zoals we in ons contract overeengekomen zijn, en een boodschap hebt achtergelaten, maar ik door eigen toedoen niet bij de bevalling aanwezig ben, zal er een restitutie plaatsvinden van de helft van de overeengekomen prijs.

Annulering door mij en leveringsvoorwaarden
Ik, Loes Madern Massage, behoud mij het recht voor om in gevallen waarin sprake is van overmacht de datum, de aanvangstijd en/of plaats van de activiteit te wijzigen in overleg met jou als klant. Indien er naar mijn oordeel geen vruchtbare samenwerking mogelijk is, behoud ik mij het recht om voortijdig een traject te beëindigen. Indien je een achterstand in betaling hebt, dan ben ik gerechtigd mijn verplichtingen op te schorten.

Aansprakelijkheid
Ik ben nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan jou is ontstaan door en/of tijdens de geleverde diensten. Daarnaast ben ik nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door mij geleverde diensten.

Informatieverstrekking
Is er sprake van medische en/of psychische klachten, ben je in behandeling bij een arts of specialist of gebruik je medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden, dan dien je dit door te geven.

Vertrouwelijkheid
De door jou aan mij verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Zie hiervoor mijn privacyverklaring. Dit geldt voor alle informatie die als vertrouwelijk aan mij is verstrekt en voor alle informatie die redelijkerwijs als zodanig kan worden beschouwd.

Ik ben geen gesprekspartner van derden. Dit betekent dat er geen overleg met anderen plaatsvindt. Alle informatie van jou wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld door mij.

Tevredenheid
Ik streef continu naar de best mogelijke kwaliteit. Wie klachten of suggesties heeft over een programma, product of dienst, kan deze aangeven via de mail: info@loesmadern.nl.

Toepasselijk recht en geschillen
Indien er uit deze algemene voorwaarden geschillen voortvloeien dan streef ik ernaar deze in eerste instantie in onderling overleg met jou op te lossen. Mocht dit onverhoopt niet tot resultaat leiden, dan verwijs ik je door naar het Klachtenportaal Zorg, waarbij ik in het kader van de WKKGZ ben aangesloten.

Website
Ik besteed de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van mijn website www.loesmadern.nl. Informatie vermeld op deze website wordt zo actueel mogelijk gehouden. Desondanks kan het gebeuren dat de aangeboden informatie op deze site niet (meer) actueel is. Tarieven en programma’s kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen op mijn website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden. Aan de informatie op de website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder voorafgaande toestemming van mij dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken.

Cookiebeleid

Bij het gebruik van mijn website kan door mij en/of door derden informatie over jouw gebruik van deze en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat je browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Een cookie weet niet wie je bent. Jouw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens zijn niet bekend voor een cookie. Een cookie onthoudt alleen jouw voorkeuren en interesses op basis van je surfgedrag.

Analytische cookies
Analytische cookies zijn voor mij belangrijk. Zonder anonieme input van jou en andere bezoekers heb ik geen beeld van het gebruik van de website en hoe ik deze kan verbeteren om de gebruikservaring en de geboden informatie voor jou nog beter aan te laten sluiten. Daarom gebruik ik Google Analytics.

Google Analytics gebruikt hiervoor cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van mijn websites (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt en rapporten over de website-activiteit op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van mijn websites geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Marketing cookies
Marketing cookies kan ik gebruiken om bij te houden welke pagina’s je op mijn website bezoekt. Ik werk bv. met Facebook pixels waardoor ik de informatie en content die ik deel en advertenties die ik gebruik aan laat sluiten bij jouw interesses op basis van je website bezoek.

Als je helemaal geen cookies wilt accepteren van welke website dan ook, dan kun je dit instellen in de standaard instellingen van je browser.

In de Nederlandse wet is opgenomen dat er een informatie- en toestemmingsplicht (opt- in) geldt voor het gebruik van cookies. Een opt-in betekent dat ik van tevoren toestemming moet vragen om cookies te mogen plaatsen op je computer. Daarom toon ik je bij het eerste bezoek aan de website eerst een cookie melding. Je kunt hierin aangeven of je hier wel of akkoord gaat met het gebruik van cookies. Wanneer je geen keuze maakt en ervoor kiest om mijn website te blijven gebruiken geef je automatisch akkoord voor het plaatsen van de cookies.

Laatste update: 18 november 2019